Kinderdagverblijf

Aanwezigheidslijst kinderdagverblijf met foto en geboortedatum… Mag dat wel?

Vraag: mijn kinderen gaan naar een kinderdagverblijf. Bij de receptie hebben ze clipborden van elke groep kinderen. Het is als een register in zoverre dat het de namen van ieder kind bevat die op die dag aanwezig moeten zijn met hun geboortedatum. U kunt zien of het kind al aanwezig is of niet. Elke persoon…

toestemming

Toestemming? Waarom eigenlijk?

Veel berichten op internet wijzen er op dat je als verwerkingsverantwoordelijke niets meer mag zonder de toestemming van de betrokkene. Als je nieuwsberichten een beetje bijhoudt dan kan je dat niet ontgaan zijn. Na diverse AVG trajecten bij organisaties, kom ik tot de overtuiging dat na invoering van de AVG het wel eens andersom zou…

AVG-terugwerkende kracht

Terugwerkende kracht en de AVG

De AVG wordt gehandhaafd vanaf mei 2018. Moeten alle persoonlijke gegevens in de database opnieuw worden afgewogen tegen de AVG (incl. de toestemmingen), of gelden de nieuwe regels alleen voor nieuwe persoonlijke gegevens? Het klopt dat de AVG gehandhaafd wordt vanaf mei 2018. Echter, dit is het einde van de transitie periode van twee jaar,…

avg-expert-pasfoto-website

Pasfoto’s van medewerkers op de website. Mag dat nu wel of niet?

Veel organisaties plaatsen namen en pasfoto’s van medewerkers op de website van de organisatie. Soms beperkt zich dit tot de leden van de raad van bestuur, maar bij kleinere organisaties wordt ook wel het hele team, met naam en toenaam, functie en soms zelfs e-mailadres gepubliceerd. Bij het opstellen van het verwerkingsregister lopen organisaties tegen…

avg-expert-outsourcen

Functionaris voor Gegevensbescherming outsourcen? Of juist niet?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld in de volgende situaties: in geval van een overheidsinstantie, of in geval van regelmatige of stelselmatige observatie op grote schaal, of indien grootschalige verwerking van bijzondere- of strafrechtelijke persoonsgegevens plaatsvindt Intern of extern? In art. 37, lid 6 wordt…