Quickscan

Weet u waar uw organisatie staat?

U weet dat u verantwoordelijk bent voor naleving van de AVG. En ook dat uw klanten, betrokkenen, donateurs of cliënten rechten hebben die ze kunnen uitoefenen op hun gegevens. En dat er klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Maar u heeft geen idee waar te beginnen? Of welke acties u als organisatie zelf kunt uitvoeren en voor welke zaken u misschien beter een expert in kunt schakelen?

Concrete actielijst

AVG-expert voert regelmatig quickscans uit. Op uw locatie inventariseren we aan de hand van een lijst met AVG eisen wat voor u van toepassing is en in hoeverre u al aan deze eisen voldoet. Dit wordt gerapporteerd in een korte rapportage, waarin we de noodzakelijke en gewenste acties beschrijven en prioriteren. U kunt er voor kiezen om deze acties zelf uit te voeren of ons daarvoor in te schakelen.

Interesse?

Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een quickscan. We informeren u graag vrijblijvend.

Lees hier referenties over de trainingen en quickscans van AVG-expert